Voorwaarden deelname gebed

 • U bent lid van moskeevereniging Masjid El Fath Amersfoort
 • U bent verplicht 1,5 meter afstand in acht te nemen bij het betreden en verlaten van de moskee
 • U bent verplicht een eigen gebedskleed mee te nemen
 • U bent verplicht een eigen mondmasker mee te nemen en die te dragen
 • U bent verplicht sokken te dragen in gebedsruimte
 • U bent gezond en heeft GEEN klachten (koorts, keelpijn, verkoudheid, hoesten en kortademig)
 • U heeft GEEN gezinsleden met ziekteverschijnselen
 • Bij het weigeren gehoor te geven aan instructies van het bestuur of de vrijwilligers wordt u de toegang ontzegd
 • Bij te laat komen voor het gebed zal u de toegang geweigerd worden
 • Na het gebed bent u verplicht direct de moskee te verlaten
 • Het is verboden om op het terrein of nabijheid van de moskee te blijven